Menü Bezárás

Szőcs Csaba: Mi is elköteleződtünk a NEK ügye mellett

„Remélem, jövőre valóban sikerül megrendezni az eucharisztikus kongresszust, és az a nagy, anyagi értelemben és emberi munka tekintetében is megmutatkozó befektetés, ami az egész szervezést övezi, gyümölcsöt hoz és ebbe mi is bekapcsolódhatunk” – mondta el kérdésünkre Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója. A Gyulafehérvári Főegyházmegye, valamint a Szatmári, Nagyváradi és Temesvári Püspökségek által alapított Verbum Kiadó vezetőjét arról kérdeztük, ő személy szerint hogyan éli meg a készületet a jövő évi katolikus világeseményre. Ezt válaszolta:

„Éppen a napokban járt a kezemben Takó János egykori ditrói plébános, a ditrói Jézus Szíve-nagytemplom építőjének az életrajzrészlete – diplomamunkám írásakor és a záróvizsgára készülésem alatt, amikor az ő életével és munkásságával foglalkoztam, erre nem figyeltem fel, csak most, a NEK kapcsán volt szembetűnő, hogy 1912-ben engedélyt kért főpásztorától, Gróf Majláth Gusztáv Károly püspöktől, hogy részt vehessen a bécsi Eucharisztikus Kongresszuson. Annak idején, amikor a levéltárból előkerült ez a kis részlet, nem volt különösebb jelentősége számomra, de most megakadt a szemem rajta, hogy lám-lám, bő száz évvel ezelőtt Ditróban, a szülőfalumban a plébános fontosnak tartotta, hogy ott legyen Bécsben a kongresszuson. Ma, amikor a világ felgyorsult – habár most, a jelenlegi helyzetben éppen lassulóban van – és sokkal mobilisabbak vagyunk, azt hiszem, a részvétel megszervezése, az Erdélyből Budapestre való kijutásunk egyszerűbb lesz, mint néhány évtizeddel ezelőtt lett volna. Kaptunk még időt az előkészület elmélyítésére és ezt folytatjuk a Gyulafehérvári Főegyházmegyében is; akik ebben elköteleződtek, törekedni fognak a továbbiakban is a NEK ügyének a népszerűsítésére. Beleértve minket is, hiszen mi is elköteleződtünk a NEK ügye mellett. A magunk médiafelületein – a romkat.ro erdélyi katolikus hírportálon, a Vasárnap hetilapban és a Keresztény Szó havilapban – igyekszünk rendszeresen és folyamatosan foglalkozni ezzel a témával. Remélem, jövőre valóban sikerül megrendezni ezt a jelentős világeseményt, és az a nagy, anyagi értelemben és emberi munka tekintetében is megmutatkozó befektetés, ami az egész szervezést övezi, gyümölcsöt hoz és ebbe mi is bekapcsolódhatunk. Szászfenesi plébániánkon is dolgozott két NEK-es önkéntes az elmúlt hónapokban – Sikó-Barabási Emőke és Bálint Emília –, és a munkát folytatják a jövőben is, szentségimádások szervezésével és a téma egyéb módokon történő felszínen tartásával. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy nem én készülök, hanem mi készülünk: a plébániánk, a kiadóhivatalunk és az egész főegyházmegyénk készül a kongresszusra.”

Varga Gabriella, az európai Életünk kiadó-főszerkesztője, a NEK külhoni sajtóreferense és Szőcs Csaba, a kolozsvári Verbum igazgatója

Névjegy

Szőcs Csaba ditróiként Gyergyószentmiklóson született 1982. augusztus 2-án. Teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen végezte. Jakubinyi György érsek 2007. június 24-én szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban. Segédlelkészként 2007-től 2009-ig Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János-plébánián, majd 2009-től 2010-ig Kolozsváron a Szent Mihály-plébánián szolgált. Innen plébánosként Kolozsra került és három évet töltött ott. Ezt követően, 2013–2015 között Nagyváradon az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatójaként tevékenykedett. Innen visszavezette útja Kolozsvárra, ahol főpásztora a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatójává nevezte ki. Közben 2015-től 2017-ig a Szent Mihály-plébánián besegítő lelkészként is dolgozott, három évvel ezelőtt, 2017-ben pedig igazgatói munkájának megtartása mellett a szászfenesi római katolikus egyházközség plébánosa lett. Ez év – 2020 – elejétől szakmai tanácsadóként segíti az Életünk – Az európai magyar katolikusok lapja szerkesztőségének munkáját, az általa vezetett Verbum Kiadó pedig együttműködő partnerként vesz részt az újság Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódó projektjeiben.

Varga Gabriella