Menü Bezárás

Terménymegáldás és NEK-re készülés Izsákon – Látogatás Bajkó Zoltán atyánál

Bajkó Zoltán plébános Székelyföldön, Ditróban született, de már több mint két évtizede Bács-Kiskun megye az otthona. Kiskunfélegyházi és bácsalmási segédlelkészi szolgálata után tizenkét éven keresztül vezette a pálmonostorai egyházközséget, majd 2017 nyarától „a puszta püspöke” – ahogyan Bábel Balázs érsek nevezi önmagát – Izsákra helyezte, Zoltán atya azóta ott és a szomszédos Ágasegyházán erősíti hitben és lélekben katolikus híveit.

A kétszáz évvel ezelőtt, klasszicista stílusban épült izsáki Szent Mihály-templom búcsúünnepével korábban együtt tartották a terménybetakarítási ájtatosságot is, de Zoltán atya a két ünnepet különválasztotta, azóta október első vasárnapján adnak hálát Istennek az ősszel betakarított terményért. Idén október 4-ére is megtelt a templom a legkülönbözőbb zöldségek és gyümölcsök színes és széles felhozatalával, köztük az izsáki sárfehérrel, az abból és más szőlőfajtákból készült borokkal, a szintén messze híres izsáki tészta változatos termékeivel, lekvárokkal, befőttekkel, szörpökkel és más házikészítményekkel. „Isten az élet szerzője, a szenvedélyes gazda, aki épít, kitartóan dolgozik. Bármihez nyúl, az növekszik, virágzik, elevenen zöldell, élettől és szeretettől lüktet. A szépségek, a jóságok, az erények és a talentumok palántái nem az enyémek. Nem a saját erőmből növekednek és hoznak gyümölcsöt. A rám bízott területre hulló esőt és a napsütést sem én irányítom. És mégsem történik semmi a közreműködésem nélkül. A hozzájárulásom nélkül semmi nem fog gyümölcsöt teremni” – mondta szentbeszédében Zoltán atya, és hozzátette: Jézust meg vagy el lehet vetni, az Ő szeretetén ez mit sem változtat. „Ha el- vagy megvetjük, attól Ő még Ő marad, de mi el- vagy megveszünk. Hogy újszövetségi népéhez akarunk-e tartozni, erre nem biztosíték a keresztelésünk, az csak ígéretes kezdet. Ami számít, az a gyümölcs, amit megteremtünk” – fogalmazott homíliájában Zoltán atya.

A hívek a karantén ideje alatt is találkozhattak Jézussal

A terménymegáldás után Zoltán atya elmondta NEKünk, hogy az izsáki templom a tavaszi karantén ideje alatt is végig nyitva volt, sőt minden szombaton és vasárnap délelőtt 10-től déli 12 óráig az Oltáriszentséget is kitették az oltárra, hogy a szentmiselátogatás szünetelésének heteiben is találkozhassanak a hívek Jézussal. „Nagyon sokat jelentett ez nekik abban a nehéz időszakban” – mondta Zoltán atya. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve havonta szentségimádást tartanak, a kongresszus imádságát is elimádkozzák minden szentmisén. Hittanórákon a gyermekek szívébe is igyekszik elültetni az Oltáriszentség titkát, hogy a kicsik még jobban megértsék az Eucharisztia ünneplésének fontosságát, világméretű alkalmának jelentőségét. „Mi csupán ablakok vagyunk, a fényforrás maga az Isten” – fejtette ki ottjártunkkor Zoltán atya és a Tabernákulumra mutatott. Az egész szentély árnyékban állt, csak a Tabernákulumot ölelte körbe a fény…

A Lakoma című könyvet elsőként „a puszta püspökének”

Mint arról korábban már hírt adtunk, Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános, költő ez év nyarán megjelent, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – Budapest, 2020. szeptember 13–20. – tiszteletére” ajánlott Lakoma – 3×52 szonett című kötetével a Nemzeti Összetartozás Évében szeretne minél több magyar plébániaközösséget megajándékozni. (Erről a kezdeményezéséről bővebben is hallhatunk ezen a videófelvételen, a könyvről pedig ismertetőt olvashatunk ITT.) Az akcióhoz az Életünk újság kiadóhivatala, a Misszió Média Kft. is csatlakozott és az izsáki plébániára is juttatott a kiadványból. „Az első példányt főpásztoromnak, Bábel Balázs érsek úrnak fogom átadni” – jegyezte meg Bajkó Zoltán plébános, amikor a köteteket átvette.

Csíksomlyó Magazin – értékteremtő és értékhordozó kiadvány évente

Idei kiadásával a Csíksomlyó Magazin is szeretné közelebb vinni olvasóihoz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület lelkiségét, üzeneteit, hangulatát. Olvashatunk a lapban az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszusról, amikor millió szív összecsengett s magasztalta az Urat, tanúságtételeket ismerhetünk meg a világ különböző tájairól, olvashatunk az előttünk álló Kongresszus szimbólumáról: a Missziós Keresztről, megtaláljuk a lapban Baricz Gergő rockzenész hitvallását is, miként Kovács Nóri énekes NEK-kel is kapcsolatos terveit szintén megismerhetjük. Gulyás László kiadó-főszerkesztő és a Misszió Média képviselete egy csomagnyi Csíksomlyó Magazinnal is megajándékozta az izsáki plébániát. „Nyolc éve vagyok olvasója a tizenhat éves Csíksomlyó Magazinnak, egyszer-kétszer szerzője is lehettem. Nagyon értékelem Gulyás László munkáját. Az idei lapszámnak különösen is örülök, hiszen ebben az évben nem ünnepelhettük meg a hagyományos módon a pünkösdszombati csíksomlyói búcsút és a magazin valamiképpen mégis visszaad valamit, kézzel foghatóvá teszi számunkra az elmaradt eseményt. A sok érték között, amit közvetít, a jövő évi eucharisztikus kongresszusra való ráhangolódásunkat is segíti” – állapította meg a lapról Bajkó Zoltán atya.

Búcsúzóul azt a meggyőződését fejezte ki Zoltán atya, hogy a Jöjjetek hozzám mindnyájan, +1 év a hitből fakadó tettekNEK című könyv, amelyet szintén átadtunk neki, Baricz Lajos Lakoma című verseskötete és a Csíksomlyó Magazin 2020. évi kiadása mind nagyszerű eszköz lesz számára, hogy izsáki és ágasegyházi híveivel a kongresszusra való készületet még mélyrehatóbban folytassák. Hiszen ők is azt szeretnék, ha jövő év szeptemberében is győzelemről énekelne Napkelet és Napnyugat…

Varga Gabriella