Menü Bezárás

Úrnapja az egyházközségünk életében: értékelték az alkotói pályázatra beküldött műveket

„Egyházunk főünnepet rendelt a kenyér és a bor színében köztünk jelen lévő Jézus Krisztus ünneplésére: Úrnapján az Oltáriszentséget helyezzük figyelmünk középpontjába és lélekben is igyekszünk egészen közel kerülni hozzá. Az ünnep kapcsán és a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében a hittan.ro honlap szerkesztősége Úrnapja az egyházközségünk életében címmel pályázatot hirdet a gyulafehérvári, a nagyváradi, a szatmári és a temesvári egyházmegyék hittanos diákjai számára, ötfős plébániai csapatok részére” – hangzott a felhívás ez év május végén. Június 25-én pedig már az is kiderült, milyen eredményt ért el az a több mint nyolcvan résztvevő, aki tizenöt csapatba szerveződve nyújtotta be pályamunkáját, nem kis fejtörést okozva az értékelést végző, tizenkét tagú zsűrinek.

A megnevezett négy egyházmegye hittanos diákjaiból alakult ötfős plébániai csapatok tagjainak életkora különböző is lehetett az elsőáldozótól az egyetemistáig. A pályázók felkészülését hitoktatóik és a plébániájukon szolgáló lelkiatyák támogatták.

Minden csapat szabadon választott csapatnévvel jelentkezett, egy az Úrnapja a (saját egyházközsége neve) egyházközség életében című projektmunkával, amelynek produktumait a csapat által létrehozott, nyilvános Trello-táblán jelenítette meg. Jelentkezni 2021. június 3. és 2021. június 17. között lehetett a csapatnév, a csapattagok neve, iskolája, osztálya, egyházközsége, a felkészülésben segítséget nyújtó hitoktató és/vagy lelkiatya nevének megjelölésével, illetve a pályamunkát tartalmazó Trello-tábla linkjének a megküldésével.

A pályamunka elkészítése során a pályázók feltárták egyházközségük Úrnapjához kötődő vallásos hagyományait, aktívan kapcsolódtak az idei ünnep előkészítésébe, lebonyolításába és lelkileg hangolódtak a Szentségi Jézussal való személyes találkozásra. Mindezek erősítették, mélyítették az eucharisztikus lelkiséget és segítették a pályázók beilleszkedését a helyi egyház közösségébe. Mindez egyben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés jegyében is történt.

A pályamunka során a Trello-tábla hét külön-külön listáján a felhívásban megadott címekhez, tartalmakhoz kapcsolódó produktumokat kellett megjeleníteni. Minden egység tartalmi és formai kivitelezésében szabad kezet kaptak a pályázók. Készíthettek különféle digitális programokban szerkesztett vetítettképes bemutatókat, film- és hanganyagokat, digitális kiskönyveket, posztereket, másfajta szöveges leírásokat stb.

Az Egyházközségünk története című első lista az egyházközség történetének szemléletes ismertetését tartalmazza, egyetlen produktumban.

Az Egyházközségünk jelenlegi élete című második lista az egyházközség aktuális életét bemutató egyetlen produktumot tartalmazza.

Az Úrnapjához kapcsolódó hagyományok egyházközségünkben című harmadik listában – szintén egyetlen végtermékben – kötelező volt az egyházközség legalább három tagjával interjút is készíteni a múltbeli és a jelenlegi szokásokról, az azokhoz kapcsolódó élményekről, lehetőség szerint fényképes dokumentációt is beépítve a produktumba.

A Csapatunk az idei Úrnapján című negyedik listán szöveggel kiegészített, állóképekből szerkesztett bemutatót és/vagy mozgóképes bemutatót kellett készíteni. A produktumnak tartalmaznia kellett az ünnep előkészítésében és lebonyolításában való részvételt és a lelki bekapcsolódást is láttató elemeket is mind az öt csapattag részéről (például sátorépítést, oltárkészítést, virágszirom-szőnyeg készítését, virágsziromhintést, szentségimádás előkészítését, szentségimádáson való részvételt stb.).

Az Üdvözlégy, Oltáriszentség! című ötödik listára a pályázási idő alatt készített öt, művészi igényességű, kiváló minőségű, jó felbontású fényképet kellett feltölteni. Ahol a képek személyeket is ábrázoltak, ott jelezni kellett, hogy ők beleegyeztek a közzétételbe. A képek készítői kizárólag a pályázó csapat tagjai lehettek. (A legsikeresebb fotók részt vesznek a hasonló címmel szervezendő online kiállításon.)

A NEKünk ők segítenek sokat a készületben című hatodik listán a NEK honlapján elérhető NEK podcast-ek és videók alapján kellett egy összeállítást készíteni arról, hogy a választott anyag(ok) hogyan segíti(k) a személyes és közösségi felkészülést a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszusra. Az összeállítás műfaja szabadon választható volt.

A Bemutatkozunk című hetedik listára a csapat és a csapattagok írásos/szöveges/filmes bemutatkozását kellett illeszteni, tetszőlegesen választható műfajban. Feltétel volt, hogy a csapatképen jelenjenek meg a hitoktatók és/vagy a felkészülésben segítséget nyújtó lelkiatyák, az összeállításból köszönjenek vissza a projektmunka eseményei és annak hangulata is, és végül a lista tartalmazzon egy-egy a közös munkát véleményező rövid írást a hitoktatótól és/vagy a lelkiatyá(k)tól.

Az 5. lista kivételével mindegyik lista produktumának értékelése során az értékelők a cím és a tartalom közötti közvetlen kapcsolatot, a kiírásban szereplő feltételek maradéktalan betartását, a nyelvi és helyesírási igényességet, a kreativitást és az igényes kivitelezést pontozták. Az 5. lista fotói esetében értékelési szempont volt a cím és a tartalom közötti közvetlen kapcsolat, a kreativitás és az igényes kivitelezés.

A zsűri tagja volt: Sipos Enikő és Váncsa Csaba (temesvári egyházmegye sajtóirodája); Bodó Márta (Verbum Kiadó); Kuzmányi István (Magyar Kurír, Új Ember); Horváth Enikő (Életünk); Ozsváth Judit (hittan.ro); Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója; Farkas Viktória és Varga Gabriella (NEK); Molnár Gabriella (szatmári egyházmegye). A szlovák és román nyelven benyújtott szlovák pályázatot Mlinarcsik Ioan plébános és Benedek Ramóna értékelte. A pályázat kiértékelését élőben közvetítették a hittan.ro honlapján és Facebook-oldalán június 25-én este. Az értékelésen Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is részt vett. (Az ünnepélyes értékelés felvétele IDE KATTINTVA visszanézhető.)

A pályázathoz médiapartnerként csatlakozott a Sanctus Ladislaus Media – a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség médiacsatornája; az Életünk – az európai magyar katolikusok lapja; az Angelus TV – Romániai Katolikus Televízió; a Vasárnap katolikus hetilap; a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület; a romkat.ro erdélyi katolikus portál és az Erdélyi Mária Rádió.


A beérkezett pályamunkák és az eredmények

Isten hű szolgái csapat
Plébánia: Feltorjai Szent Márton-plébánia, Altorjai Szent Miklós-plébánia
Iskola: Torjai Kicsi Antal Általános Iskola
A csoport tagjai: Csáki Zsombor, Molnár Gábor Nikoletta, Nagy Noémi-Boglárka, Kovács Kitty-Katalin és Timár Eszter VII. osztályos tanulók
Felkészítő tanár és lelkipásztor: Biszak Zsuzsa-Márta, Hatos Mihály
A csapatot a Szatmári Római Katolikus Püspökség különdíjjal jutalmazta.
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Pelikánok csapat
Plébánia: Altorjai Szent Miklós-plébánia
Iskola: Torjai Kicsi Antal Általános Iskola
A csapat tagjai: Duduly Ilka, Héjja Beáta, Kádár Boglárka, Nagy Tímea és Váradi Bernadett V. osztályos tanulók
Felkészítő tanár és lelkipásztor: Biszak Zsuzsa-Márta, Hatos Mihály
A csapatot a Szatmári Római Katolikus Püspökség különdíjjal jutalmazta.
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Csipet csapat
Plébánia: Szeplőtelen fogantatás plébánia, Csíkdánfalva
Iskola: Petőfi Sándor Iskolaközpont
A csapat tagjai: Horvát Anita (csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium), Buzási Ágota (csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium), Kajtár Annamária (csíkdánfalvi Petőfi Sándor Iskolaközpont), Horvát Tünde (csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium) és Fábián Barbara (csíkdánfalvi Petőfi Sándor Iskolaközpont) IX. osztályos tanulók
Felkészítő tanár: Szőcs Judit
A csapat a Verbum Kiadó/romkat.ro különdíját nyerte.
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Együtt az Oltáriszentséggel csapat
Plébánia: Kisboldogasszony plébánia, Lövéte
Iskola: Székely Mózes Általános Iskola
A csapat tagjai: András Szandra (VIII.)., Ladó Botond (VIII.). András Áron (VI.), Kelemen Csilla-Mária (VI.), Orbán Zselyke (VI.)
Felkészítő tanár és lelkipásztor: György Gabriella, László István
A csapat az Új Ember katolikus hetilap különdíját érdemelte ki.
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Csodás csoport
Plébánia: Szent Katalin-telepi plébánia, Nagyvárad
Iskola: Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Ady Endre Elméleti Líceum, Don Orione Líceum
A csapat tagjai: Gyarmati Noémi (Szent László Líceum, XI.), Nan Beatrix (Ady Endre Líceum, X.), Szatmári Alexandra (Don Orione Líceum, VIII.), Czézár Dávid (Szent László Líceum, VI.), Nan Benjamin (Ady Endre Líceum, IX.), Rejtő Lóránd (Szent Lászó Líceum, IX.) és Rejtő Róbert (Szent Lászó Líceum, IX.)
Felkészítő tanár: Vass Csaba CM, lazarista szerzetes
A csapat az Erdélyi Mária Rádió különdíját nyerte.
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


A nagyváradi Szent László-plébánia csapata
Iskola: Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum
A csapat tagjai: Szabó Kincső, Szabó Boróka, Kovács László István, Braun Máté, Solymosán Krisztián
Felkészítő tanár és lelkipásztor: Nemes István, Pék Sándor
A csapat az Erdélyi Mária Rádió különdíját kapta.
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Szent Imre csapat
Plébánia: Jézus Szíve-plébánia, Gyergyóditró
Iskola: Puskás Tivadar Szakképző Líceum
A csapat tagjai: Csibi-Benkő Dávid, Márton Erika, Fülöp Regina, Mezei Mónika és Csibi-Pál Balázs V. osztályos tanulók
Felkészítő tanár: György-Simon Margit
A csapat a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságának különdíját nyerte.
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Hitre törők csapat
Plébánia: Szent András-, Szent Márton-, Szent Miklós-plébánia, Torja
Iskola: Torjai Kicsi Antal Általános Iskola
A csapat tagjai: Bardocz Alpár, Beke Erika, Giligor Kincső, Porkoláb Brigitta és Szőcs Kriszta Lilla VI. osztályos tanulók
Felkészítő tanár és lelkipásztor: Biszak Zsuzsa-Márta, Hatos Mihály
A csoport a Temesvári Római Katolikus Püspökség különdíját nyerte.
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Jézus báránykái csapat
Plébánia: Szent kereszt felmagasztalása-plébánia, Kárásztelek
Iskola: Kárásztelki 1-es számú Gimnázium
A csapat tagjai: Bályoki Petra, Nagy Bencze Barnabás, Szabó Alíz Nikolett, Szabó Viktória és Ur Antónia IV. osztályos tanulók
Felkészítő tanárok: Dobai Beáta, Mahajduda János
A csapat az Életünk – Az európai magyar katolikusok lapjának különdíját nyerte.
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Lelkes lelkek csapat
Plébánia: Szent Ágoston-plébánia, Csíkszereda
Iskola: Segítő Mária Líceum, Nagy Imre Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, Márton Áron Főgimnázium, József Attila Általános Iskola
A csapat tagjai: Illyés Dorottya (Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, IX.), Illyés Ágota (Nagy Imre Általános Iskola, VII.), Kósa Kamilla (Petőfi Sándor Általános Iskola, VI.), Tamás Ferenc (Márton Áron Főgimnázium, X.) és Lőrincz Hunor (József Attila Általános Iskola, VI.)
Felkészítő tanár: Ladó Gábor
A csapat a Magyar Kurír katolikus hírportál különdíját nyerte.
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


A legmagasabb pontszámot elérő négy csapat részére a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség háromnapos nagyváradi táborozást ajánlott fel. A négy fődíjas csapat a következő:

MRKI csapat
Plébánia: Nagyboldogasszony-plébánia, Margitta
Iskola: Horváth János Elméleti Líceum
A csapat tagjai: Erdei Henrietta (V.), Balla-Bődi Iringó (IX.), Sima Petra (XI.), Sima Attila-Tamás (XI.) és Agócs Gábor (XI.)
Felkészítő tanárok: Nyirő Szabolcs, Tóth Attila Levente
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Piccoli ragazzi di Dio csapat
Plébánia: Szent Antal Római Katolikus Egyházközség, Kaplony
Iskola: Fényi István Általános Iskola, Kaplony
A csapat tagjai: Ionucz Eszter (VII.), Gal Alexa (VII.), Kind Eszter (VII.), Pinkovszki Áron (VII.) és Pinkovszki Máté (V.)
Felkészítő tanár és lelkipásztor: Kind Csilla hitoktató és Puvak Antal fr. Marian atya
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Egyházi kalandorok csapat
Plébánia: Szent Tibor és Szent Zsuzsanna-plébánia, Érsemjén
Iskola: Kazinczy Ferenc Általános Iskola
A csapat tagjai: Borbély Patrick, Kondor Anita és Varga Ágota V. osztályos tanulók
Felkészítő tanárok: Kovács Szilvia, Nagy János Csaba  
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:


Oltári ötös csapat
Plébánia: Szent Domokos-plébánia, Csíkszentdomokos
Iskola: Márton Áron Általános Iskola
A csapat tagjai: Szabó Regina (V.), Csíki Sára (VI.), Lázár Éva (VII.), Szabó Anna (VII.) és Török Réka (VII.)
Felkészítő tanárok, lelkivezetők: Kalamár Mária hittantanár, Csiby László plébános, Pasca Szilárd segédlelkész, Fórika Attila kántor és Darvas Piroska segítőnővér
Trello-táblájuk a képre kattintva érhető el:

A szervezők és a zsűri munkáját köszöni, a pályázóknak pedig szeretettel gratulál
Szerkesztőségünk

Összeállította: Varga Gabriella