Menü Bezárás

A titokzatos korona

Nemrég szóltunk Bocskai István királyi koronájáról, amelyet a török szultán ajándékaként 1605. november 11-én Rákosmezőn helyezett a fejére Lala Mehmed pasa. Ez a fejék Magyarország második királyi koronája, ám amíg a Szent Koronát, ezeréves államiságunk megtestesítőjét az Amerikai Egyesült Államok 1978-ban visszaadta a nemzetnek, a Bocskai-korona mindmáig külföldön tartózkodik. Volt még egy Bocskai-korona?

A Kedves Olvasók döntő többségében talán fel sem merült, hogy a Koronás Nagyúr, azaz Bocskai István rendelkezett egy másik királyi koronával is. Történt ugyanis, hogy előbb a székelyek, majd az erdélyi szászok is Bocskai mellé álltak a szabadságküzdelmek idején. A Szászföld, élen Brassóval gyorsan átlátta, hogy a zsarnokoskodó osztrák uralom egyben a protestantizmus kiirtását is jelenti, s arra a meggyőződésre jutottak, hogy politikai és vallási szabadság csak független erdélyi fejedelem alatt lehetséges. Éppen ezért a város vezetése Fogaras bevételét követően (1605 júliusában) hódolatát fejezte ki a Brassó felé közeledő Bocskainak. Ennek végső kinyilvánítása végett pedig – egy nappal a Rákosmezőn átadott török korona után, azaz 1605. november 12-én – Brassó is megajándékozta Magyar- és Erdélyország fejedelmét egy újabb koronával. A város korábbi fővezére, Weisz Mihály és kísérete személyesen kereste fel az ekkor már Vácott tartózkodó Bocskait, hogy átadhassák „Ő Fölségének mint Magyarország királyának” az egykori „rácz király” koronáját.

A szemtanúk beszámolója

Bocskait az ország előkelőségei természetesen Vácra is elkísérték, köztük a hajdú hadak fővezére, Homonnai Drugeth Bálint, valamint Kassa főbírója, Bocatius János is. Mivel az eseményről feljegyzéseket készítettek, ezért, mint hiteles szemtanúktól tudjuk, honnan is származott és milyen lehetett ez az újabb korona. Figyeljünk előbb Homonnaira: „Az erdélyiek átadták Eő Fölségének a Rácz Despota (uralkodó) Arany Koronáját, amely semmivel nem alábbvaló a Török Császár küldte Koronánál. Ugyanezen Rácz Király arany övét arany tollával (melldíszével) együtt peresentálták az erdélyiek.”

Újabb információval lát el bennünket Bocatius, aki feljegyezte azt is, hogy „ez a korona valaha a szerbek és oláh királyé és fejedelméé, majd Báthory Zsigmondé volt. Ő tőle került a császáriak kezére és már sok éve Brassóban őrizték.”

Úgy gondolom, a fenti sorok a történelmi háttér további részletezése nélkül is elegendő bizonyságul szolgálnak ennek a koronának a létezéséről.

Stilizált bosnyák korona a nemzeti címerpajzsról. Szemléltető kép

Talán megsemmisült a korona?

Nos, ez a rendkívül értékes korona eredetileg valószínűleg a bosnyákoké volt, amelyet 1446-ban IV. Jenő pápa küldött a királyi koronázáshoz.

Hogy milyen lehetett valójában, nem tudjuk. Csupán annyiról tájékoztatnak a források, hogy ezt is a kassai fejedelmi udvarban őrizték. Bocskai István halálát követően részt vett ez is a halottas menetben Kassán, majd 1607. február 19–22. között Gyulafehérváron is. „A szentegyházakban” felállított ravatalon is ott volt, a török koronával együtt ugyanis Bocskai koporsóján pihent a gyászszertartás alatt. Ezt követően azonban nem tudjuk, mi történt vele. A török koronát magával vitte Homonnai Drugeth Bálint – mint Bocskai reménybeli örököse – Sárospatakra, a bosnyák koronának azonban nyoma veszett. Ez a titokzatos diadém talán meg is semmisülhetett. Csak reménykedhetünk abban, hogy egyszer mégis előbukkan.

Buczkó (Bosco) József

Koronával és koronázási ékszerekkel trónoló bosnyák-rác (szerb) király (XV. századi királyi viaszpecsét)

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.