Menü Bezárás

Pillanatképek egy történelmi csúcstalálkozóról

Néhány hete hagytunk magunk mögött egy olyan évfordulót, amely minden hajdúváros számára emlékezetes. 1605. november 11-éről van szó, amikor Rákosmezőn, pompázatos ünnepség közepette Lala Mehmed pasa, a magyarországi török seregek nagyvezíre királlyá koronázta a Magyarok Mózesét, Bocskai Istvánt. Történt mindez 415 évvel ezelőtt. A török szultán ezt követően valóban Magyarország királyaként tisztelte és így is szólította meg hivatalos irataiban.

Díszfogadás Bocskai tiszteletére

Mai szóhasználattal két állam, az Oszmán Birodalom és Magyarország diplomáciai találkozója valósult meg azon a történelmi helyen, ahová egykoron országgyűlésre hívta a rendeket a magyar király s ahol királyt is koronáztak. Természetes hát, hogy ezen az eseményen két győztes hatalom küldöttsége reprezentáltatta magát. A díszfogadáson mindkét fél részéről jelen voltak a kor meghatározó személyiségei, s ott díszelegtek káprázatos vértezetben a janicsárok, valamint a magyar és török díszőrségek is. Bocskai Istvánt, aki ekkor Magyarország és Erdély fejedelme volt már, elkísérte erre az eseményre többek között udvari papja, Alvinczi Péter, aztán a fejedelmi székhely, Kassa poéta lelkű főbírója, Bocatius János (aki később Bocskai végrendeletének írója is lett), Homonnai Drugeth Bálint, a hajdú hadak fővezére, valamint Gróf Szécsi György is, aki a koronázási szertartás után átvette Bocskaitól a színarany fejéket.

Aki megfestette a koronaátadást

Mindezt csupán azért bocsátottuk előre, hogy értehetőbbé váljanak az itt közölt festmények, amelyek ezt az eseményt örökítik meg. Három műalkotásról van szó, s mindegyiknek ugyanaz a témája és alkotója is, éspedig Hajdúböszörmény híres festőművésze, Maghy Zoltán (1903–1999).

Történt, hogy 1926-ban a hajdúszoboszlóiak országos mozgalmat indítottak az 1610 óta Bécsben őrzött Bocskai-korona hazahozatala végett. A kezdeményezésnek Hajdúböszörmény is elkötelezett támogatója volt, s ennek felfokozott hangulata Maghy Zoltánt is megérintette, aki nagy érdeklődéssel fordult az 1605. évi koronaátadási esemény felé. Serkentőleg hatott rá mindebben Hajdúböszörmény éveken át tartó készülődése is az „öreg” hajdúvárosok nagy kulturális és gazdasági seregszemléjének megrendezésére, amelynek megálmodója a hajdú múlt iránt mélyen elkötelezett Dr. Csiha Antal történelem szakos gimnáziumi tanár volt. Minden bizonnyal az ő sugallatára is kezdett elmélyült kutatásokba az akkori történéseket illetően, miközben behatóan tanulmányozta a korabeli öltözeteket is. Mindennek eredménye 1933-ban egy közel ötven figurális kompozícióból álló méretes akvarell lett, amely A török megajándékozza Bocskait címet viseli. Különös jelentőségét a kép témája adja, amelynek főszereplője maga a korona, amelyet a hajdúk 1926-ban sem tudtak visszaszerezni az osztrákoktól. Ez a festmény éppen ennek a színarany fejéknek az átadását örökíti meg, amely e kép által, még ha jelképesen is, de hazaérkezett a hajdúk földjére. Ez a történelmi témájú festmény felvonultatja előttünk akkori nagyjainkat is, élen a fekete mentében megjelenő Alvinczi Péterrel, vagy a Bocskaitól kissé jobbra álló, baljában pallost tartó Homonnai Drugeth Bálinttal.

Újabb festmények a nagy eseményről

Maghy Zoltán az 1980-as évek derekán ismét feldolgozta ezt a témát, de az előzőtől is méretesebben. Az 1982-ben festett olajképen még változatlanul felvonultatja a korabeli személyiségek sorát, ám az egy évvel később harmadszor is megfestett alkotáson már csupán négy történelmi személyt látunk, mint az esemény meghatározó szereplőit. A három kép közül csupán az utóbbi maradt Hajdúböszörményben (Sántha Antal vállalkozó tulajdonában), míg a másik kettő a hajdúszoboszlói múzeum gyűjteményét gazdagítja.

Hajdúvárosaink 1895–1896-ban, a millennium hevületében sorra megfesttették Bocskai egészalakos képmását, amelyek azóta is ékesítik a városházák dísztermeit. Szinte kívánkozik ezek mellé Maghy Zoltán festményeinek reprodukciója, amelyen egyetlen győztes szabadságharcunk szimbóluma, a Bocskai-korona és átadásának történelmi pillanata is szemlélhető lenne. Az a korona, amely elkísérte őt utolsó földi útjára is, a fejedelemség szakrális központjába és temetkezési helyére, Gyulafehérvárra, ahol a gyászszertartás alatt koporsóján pihent.

Buczkó József

A török megajándékozza Bocskait című akvarell, 1933. (Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszló)
Bocskainak a török átadja a koronát című kép, 1982. (Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszló)
Bocskainak a török szultán felajánlja a koronát című kép, 1983 (Tulajdonosa Sántha Antal vállalkozó, Hajdúböszörmény)

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.