Menü Bezárás

Isten éltesse a ma 70 éves Molnár Ottó atyát!

Molnár Ottó pápai prelátus, a gráci osztrák és magyar hívek plébánosa ma, 2020. december 22-én 70. születésnapját ünnepli! Szeretettel köszöntjük őt ebből az alkalomból és további életére, szolgálatára a Jóisten bőséges áldását, kegyelmét kívánjuk!

Forrás: volksgruppen.orf.at/magyarok

Molnár Ottó atya 1950. december 22-én született a Vas megyei Magyarnádalján. Szülei 1956-ban négy leány- és egyetlen fiúgyermekükkel Ausztriába menekültek. Ottó az elemi iskolát Stájerországban, a középiskolát Németországban végezte, 1971-ben érettségizett a Burg Kastl-i Magyar Gimnáziumban. Magyarságszeretetét a szülei mellett a kastl-i gimnázium és a Nyugaton akkoriban is jól működő magyar cserkészmozgalom mélyítette el benne. Érettségi vizsgáját osztrák sorkatonai szolgálat követte, majd teológiai magiszteri diplomát szerzett a gráci egyetemen. Hat évig történelem és hittan szakos tanárként tanított egy osztrák szakközépiskolában Deutschlandsbergben, majd folytatta egyetemi tanulmányait Fribourg-ban a Salesianum növendékeként.

Jung Tamás nagybecskereki püspök szentelte pappá 1986. szeptember 21-én, Szent Máté evangélista ünnepén Mariazell-ben a Nagybecskereki Egyházmegye számára, a nyugati diaszpórában élő magyarok lelkigondozására. Ottó atya volt az európai magyar emigráció első olyan papja, aki a keresztény politikai emigráció soraiból kikerülve szolgálatukra jelentkezett, vagyis kezdettől fogva magyar lelkipásztori szolgálatra készült. Papi jelmondata: „Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok” (1Kor 15,10). Felszentelése Mindszenty József bíboros sírjának közvetlen közelében a nyugati magyarság seregszemléje volt.

Jean-Marie Lustiger bíboros, párizsi érsek nevezte ki – Szőke János püspöki delegátus kérésére – a párizsi Magyar Katolikus Misszió káplánjává, majd öt évre rá plébánosává. A franciaországi magyar főlelkészi megbízatását 1998-ban kapta Jean-Charles Thomas versailles-i püspöktől, a francia püspöki konferencia illetékes hivatalának elnökétől. Főlelkészként Ottó atya feladata volt valamennyi franciaországi magyar katolikus hívő lelkipásztori ellátásáról való gondoskodás, amit Miklósházy Attilával, a külföldön élő római katolikus magyarok akkori főpásztorával és francia egyházi elöljáróival közös munka alapján teljesített. Káplánként, plébánosként és főlelkészként összesen 23 évet töltött Franciaországban. Neki köszönhető, hogy a párizsi magyar plébánia megmenekült a rendszerváltozással járó polarizációtól. Ez azonban aligha sikerülhetett volna felettese és közvetlen elődje, Ruzsik Vilmos lazarista atya tapasztalata és előrelátása nélkül. Hozzá fűződő viszonyát Ottó atya így jellemezte: „Sokat köszönhetek neki, nála jártam inasiskolába.” A Missziónak és a magyar névnek egyházi, valamint világi vonalon jó hírnevet szereztek. Mindketten számos elismerésben részesültek. 1999-ben Molnár Ottó atyát II. János Pál szentatya pápai prelátusi címmel tüntette ki.

Ottó atyának szívügye a cserkészet, erről így vall: „A korábbi kalandok, a közösségben megélt sikerélmények, a természet varázsa, a játék öröme egész életre a cserkészethez kötött. Olyan útipoggyászt kaptam, amelynek segítségével is élem azt az értékrendszert, amelynek lényege: Szeresd Uradat, Istenedet és felebarátodat. Cserkészként tanultam meg alkalmazkodni, engedelmeskedni, kötelességet teljesíteni, másokért felelősséget vállalni, de még vezetni és dönteni is. Megtanultam sikerekkel, kudarcokkal élni, összetartani a széthúzókat. A cserkészetben úgy lehet az Isten képmására teremtett ember világpolgár, hogy megmarad hazafinak. A cserkészetnek köszönhetem, hogy nem szenvedtem a katonaságtól, tanárként bánni tudtam a gyerekekkel, most pedig szolgálni tudok a híveimért. Gyakorta megesik, hogy egy-egy cserkésztől vett példával igyekszem érthetőbbé tenni valamit, amikor prédikálok, lelkigyakorlatokat tartok vagy személyes tanúságtételemet osztom meg a rámbízottakkal.”

Egon Kapellari graz-seckaui megyéspüspök 2009 őszétől Molnár Ottó és Holló István atyákat nevezte ki Stájerország magyar lelkészeinek; Ottó atya Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspök kérésére, Német László nagybecskereki püspök hozzájárulásával lett a gráci Kalvarienberg plébánosa és magyar lelkésze. Az osztrák hívek Ottó atya érkezésével nemcsak új plébánosukat, hanem vele a magyarokat is örömmel és szeretettel fogadták, így 2010-ben a gráci magyar katolikus közösség először igazán kényelmes otthonhoz jutott. A városközponttól néhány percre fekvő plébánián vasárnaponként fűtött templom, jól felszerelt tágas közösségi terem és ingyenes parkolóhely várja őket. Minden vasárnap van magyar nyelvű szentmise, amelyet a kinevezett atyák felváltva mutatnak be.

A Graz-Seckau-i Egyházmegye 2018-ban ünnepelte fennállásának nyolcszázadik évfordulóját. Ebből az alkalomból született írását az Életünk 2018. július–augusztusi kiadásában Molnár Ottó atya ezekkel a gondolatokkal zárta: „Jelen korunk legégetőbb problémája a keresztény hitünkkel kapcsolatos közömbösség, a keresztény értékek tudatos elutasítása és az Egyházat terhelő féligazságok terjedése. A családok szétesése, a paphiány, a gyermekáldás el nem fogadása, a kolostorok, plébániák feladása nem kiváltó oka, hanem következménye annak a folyamatnak, ami egy újabb elpogányosodás eredménye. A következmények minket, magyarokat is érintenek. Valójában e folyamatnak nemcsak áldozatai, hanem közreműködő szereplői is vagyunk. A mi jövőnkről is szól az egyházmegye nyolcszáz éves jubileumi jelmondata: »Zukunft säen – Segen sein« (Jövőt vess – áldás lesz). Tőlünk is függ, milyen mértékben tesszük magunkévá Jézus örömhírét.”

Boldog születésnapot, Ottó atya!

Az Életünk újság szerkesztősége

(A fényképek Grácban készültek.)