Menü Bezárás

Szívük Istennek énekel – Bemutatjuk a marosszentgyörgyi Szent Cecília Együttest

„Szép kifejezés az összetartozás, és számomra azt jelenti, hogy bármi történhet vagy történt – szétszedtek –, sok minden összeköt: nyelv, kultúra, gondolkodásmód és a lelkünk, szívünk, a magyarként, emberként való élniakarás úgy, hogy közben a velem egy térben élő más nemzetiségű és vallású testvéremet is tisztelem, elfogadom másságát és ugyanezt elvárom tőle is. Élmény volt számunkra, hogy a karanténos bezártság ellenére is megtapasztalhattuk az összetartozást a Kárpát-medence magyarjaival azáltal, hogy a szombathelyi ELTE SEK és a Gencsapáti Táncegyüttes által meghirdetett Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét! Összetartozunk 1920/2020 című felhívásukat elfogadva férjemmel a marosszentgyörgyi katolikus templomkertben a Márton Áron-szobor előtt teljes lelkünkből roptuk a táncot, tudván, hogy sok magyar testvérünk a Kárpát-medencében hasonlóan fejezi ki összetartozását nemzetével. Az ehhez hasonló dolgok erősítik összetartozásunkat.” Ezt az üzenetet küldte Száz év, száz gondolat című gyűjteményünkbe az erdélyi Marosszentgyörgyről Simon Kinga kántor, a Szent Cecília Együttes alapító-vezetője. Később kaptunk tőlük két, Eucharisztiáról szóló Baricz Lajos-verset is megzenésítve – a Szentségimádásra és az Oltáriszentség címűeket –, utóbb pedig két Reményik Sándor-versmegzenésítéssel jelentkeztek szerkesztőségünkben. A nemcsak Erdély-, hanem Magyarország-, sőt Felvidék-szerte is gyakran fellépő együttest érdemes szélesebb körben is megismerni.

A ditrói születésű Simon Kinga 1994 óta szolgál kántorként a marosszentgyörgyi egyházközségben. Rögtön a megérkezése után elkezdte az ének tanítását gyermekeknek és felnőtteknek. Iskolás fiatalokból megalakította a Jubilate énekcsoportot, amely az évek folyamán megtanulta és előadta Szörényi Levente–Bródy János István, a király, Tolcsay László–Müller Péter Mária evangéliuma, valamint Koltay Gergely–Szűts István A megfeszített című rockoperáját. Ezekkel a darabokkal Erdélyben és Magyarországon többször felléptek. Az akkori Jubilate tagjai alkotják ma a Jubilate Deo dalcsoportot. A gyermekek számára megmaradt a Jubilate közösség, az óvodások számára pedig megalakították a miniJubilate csoportot. Működtetik még a Szent György Vegyeskart is. Az egykori Jubilate közösség tagjaiból állt össze 2004-ben a Szent Cecília Együttes. Névválasztásuk azt fejezi ki, hogy Szent Cecília római ókeresztény szűz és vértanú, az egyházi zene védőszentje példáját akarják követni, akinek szíve Istennek énekelt.

Első nagyobb koncertjük Marosszentgyörgyön volt egy előadói pályázat keretében. Röviddel azután arról értesültek, hogy Budapesten a Páter Tamás Alajos emlékére meghirdetett előadói pályázaton 2005-ben a gyermekkarok kategóriában III. díjat nyertek, amit ősszel vettek át a budapesti gálakoncerten. 2006-ban a Szent György-napi rendezvényeken adták elő az LGT Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicaljét. Rendszeres résztvevői a marosszentgyörgyi rendezvényeknek, énekelnek és zenélnek egyházi ünnepeken, tárlatokon, könyvbemutatókon, polgári ünnepeken. Állandó vendégei Borzonton a Vadárvácska képzőművészeti tábor nyitó- vagy záróünnepségének s emellett marosvásárhelyi kiállításukat is „megéneklik”. Repertoárjuk igen színes: gregorián, régizene, népdalok, népdalfeldolgozások, kórusművek, rockoperák, musicalek, több stílusban megzenésített versek egyaránt szerepelnek benne. Igyekeznek a magyar zeneszerzőket előnyben részesíteni, Bartókot, Kodályt, Harmat Artúrt, Bárdos Lajost, Szőnyi Erzsébet. 2009-ben, a Gyulafehérvári Főegyházmegye millenniumi évében műsort adtak a remeteszegi, kövesdombi templomokban, Jedden, Gyergyókilyénfalván, Borzonton és Gyergyóditróban. Közreműködtek a Megalkuvás nélkül – Száz éve született Jakab Antal című emlékkönyv ditrói és marosvásárhelyi bemutatóján. 2009. november 21-én, Szent Cecília emléknapjának előestéjén alapításuk ötödik évfordulóját az Éneklő Meseország című esttel ünnepelték meg, amelyen részleteket adtak elő különböző mesemusicalekből. Otthoni rendezvények alkalmával énekelték Jancsik Pál, Kovács András Ferenc, Markó Béla, Petőfi Sándor, Nagy Székely Ildikó és Baricz Lajos megzenésített verseit. 2012. február 13-án felléptek a Csak tiszta forrásból népdalesten. Több alkalommal énekeltek a Marosvásárhelyi Rádióban, az Erdély TV-ben és a Sti Tv-ben.

2011 nyarán magyarországi körúton vettek részt és játszottak Baricz Lajos könyvbemutatóin Jászalsószentgyörgyön, Jászberényen, Abasáron, Kecskeméten, Kalocsán, Salomváron és Herenden. 2012-ben megnyerték a Vendégségben Magyarországon, külhoni magyar fiatalok találkozója pályázatát, és négy erdélyi tánccsoport mellett az egyedüli énekes-hangszeres együttesként 2012. augusztus 14–21. között részt vehettek a találkozón. Felléptek Gödöllőn a Szent István Egyetemen, Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban és Egerben.

A 2012-ben Jakab Antal-emlékdíjjal kitüntetett Szent Cecília Együttes sok más helyszín és alkalom mellett közreműködött 2015. május 30-án Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós-templom mennyezetét díszítő, Lukácsovits Magda által alkotott Hiszekegy-freskósorozat ötvenedik évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi műsorban és 2015. október 24-én Székelyudvarhelyen Lukácsovits Magda életműkiállításán és albumbemutatóján. 2019. július 8-án láthattuk és hallhattuk őket Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damján-templomban is a Hiszek című verses előadáson. 2019. november 23-én közreműködői voltak a Sík Sándor-emlékfélév Szembe a Nappal című záróeseményének a felvidéki Tardoskedden. A sort még hosszan lehetne folytatni.

Több hanghordozót is kiadtak, az elsőt 2004-ben, címe: Bölcsőm őrizték zord hegyek és megzenésített verseket tartalmaz. 2005-ben készült el a Kelj fel, keresztény lélek című karácsonyi CD, ezen is énekelnek gregoriánt, kórusművet, népdalt és saját szerzeményt is. 2006 karácsonyára jelent meg a miniJubilatéval és a Jubilatéval közös, Baricz Lajos Karácsonyi ének című, tíz darabból álló versciklusát tartalmazó CD. 2009-ben millenniumi CD-t adtak ki, ezer év foglalatát dalban. Az Évszakok című CD-párost iskoláknak készítették: az egyik a szöveget, a másik a hangszeres kíséretet kínálja, hogy a tanítók-tanárok könnyen rá tudják énekeltetni a diákokkal a szöveget. A Jubilate énekcsoport fennállásának huszadik és a Szent Cecília Együttes megalakulásának tízedik évfordulójára, 2014-ben jelent meg az Álom című CD-mellékletes, kottás könyv.

„A NEK jelmondata – »Minden forrásom belőled fakad« – a mi tevékenységeinkre, alkotásainkra, életünkre is érvényes. Egy zenei alkotás által, amely a »jó Forrásból fakad«, kapcsolatba kerülünk a Széppel, a Jóval – vagyis Istennel. Ahogy az Oltáriszentség vétele által Vele egyesülünk, hasonlóképpen egy művészi alkotás is lehet egy darab Isten szépségéből, amely gyógyírként van jelen az életünkben” – nyilatkozta nemrég Simon Kinga.

Mint ismert, a Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódóan az Életünk – Az európai magyar katolikusok lapja, partnerségben a budapesti Magyarság Házával, pályázatot hirdetett A 130 éve született Reményik Sándor emléke a Nemzeti Összetartozás Évében címmel, amelyre bármilyen alkotással lehetett jelentkezni. A felhívásra a Simon Kinga kántor által alapított és vezetett marosszentgyörgyi Szent Cecília Együttes a Magyarok mindenütt és a Pünkösdi királyok című versek megzenésítésével jelentkezett. Az énekszámok a fényképekre kattintva meghallgathatók.

Köszönjük munkájukat!

Varga Gabriella