Menü Bezárás

Kiadóhivatalunk újabb diaszpórai ajándékakciója: elküldjük Jakab Antal püspök szentbeszédeit a lapunkat előfizető lelkészeknek és lelkészségeknek

Az Amoris laetitia (A szeretet öröme) családszentévhez kapcsolódó programunkat követően, amelyben 102 külhoni magyar családnak nyújtottunk át értékes ajándékcsomagokat (ezúton is köszönjük a meghatóan szép válaszleveleket, amelyeket Franciaországból, Svájcból, Németországból, Erdélyből, Vajdaságból és Európa más területeiről küldtek szerkesztőségünknek), valamint jelenleg is zajló Együtt a nyelvhazában című programunk mellett, amelyben 102 külhoni magyar oktatási-nevelési intézményt támogatunk az anyanyelvmegőrzést segítő, papíralapú és online segédanyagokkal, nos e két nagyívű programunk után és mellett elindítottuk kiadóhivatalunk és szerkesztőségünk 2022. évi harmadik diaszpórai ajándékakcióját – ez pedig a Jakab Antal 50 Emlékévvel függ össze.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye hitvalló főpásztorát, dr. Jakab Antalt (1909–1993) ötven évvel ezelőtt, 1972. február 13-án szentelte püspökké Rómában Szent VI. Pál pápa. A korábban ártatlanul, koholt vádak alapján elítélt és tizenhárom évig (1951 és 1964 között) börtönökben raboskodó, majd rabságából általános amnesztiával szabaduló Jakab Antal nyolc évig volt Márton Áron segédpüspöke, a diktatúra legnehezebb évtizedében, 1980 és 1990 között pedig megyéspüspökként vezette az erdélyi egyházmegyét. Egyházának, híveinek, népének, papjainak áldást jelentő főpásztor volt. Elődje, Márton Áron nyomdokain járt, megalkuvás nélkül. Nagyon nehéz időszakban, a kommunista államhatalom kisebbség- és vallásellenes törekvései közepette, a megkezdett falurombolás idején volt megyéspüspök. Az elnyomás ravasz korszaka volt az, amikor az állam taktikát váltott: kifelé próbálta elfogadó, békülékeny arcát mutatni, belül pedig gáncsoskodott, az egyház életének megnehezítésén, ellehetetlenítésén, tevékenységének, mozgásterének beszűkítésén mesterkedett. Jakab Antal püspök ilyen nehézségek közepette éberen őrködött a rábízottak fölött, összetartotta a papságot, a híveket. Bölcs éleslátása, jó diplomáciai érzéke, megfontoltsága, kiegyensúlyozottsága, embersége, meleg szíve irányt mutatott; népének volt, akibe kapaszkodnia.

Jakab Antal püspökké szentelésének (1972. február 13.) 50. évfordulója alkalmából a Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) és az Életünk újság kiadóhivatala, a Misszió Média Kft. emlékévet és abban megemlékezés-sorozatot szervez. Mivel az Életünk újság a Jakab Antal 50 program kiemelt médiapartnere, ezért az emlékév nyitányaként, Ötvenhez ötven elnevezésű alprogramunk keretében, részben támogatók jóvoltából, részben a magunk felajánlása alapján összesen 50 db éves Életünk-előfizetéssel ajándékoztuk meg mindazokat a településeket, erdélyi, magyarországi és vatikáni intézményeket, amelyek Jakab Antal püspök életében meghatározóak voltak. Az emlékév hivatalosan 2022. február 13-án, a püspökszentelés ötvenedik évfordulója napján nyílt meg Mezőörsön, a Sarlós Boldogasszony-templomban a Jakab Antal-emlékdíj idei átadásával. Szabó Gyula plébános, a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány elnöke Jakab Antal életművét kutató munkájával, a falusi gyermekek és fiatalok oktatását, érvényesülését segítő sokrétű tevékenységével érdemelte ki a rangos elismerést. Ezen a napon indult el az új, www.jakabantal.eletunk.net internetes emlékoldal is.

A képre kattintva a filmet megtekintheti

A programsorozat 2022. március 12-én Kilyénfalván ünnepi szentmisét, koszorúzást, emlékműsort és a Gyergyói-medence diákjai részére szervezett, élménypedagógián alapuló vetélkedőt magában foglaló emléknappal folytatódott. Az emlékév rendezvényfolyamában ezt a Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című, 2020-ban elkészült másfél órás dokumentumfilm vetítései követték: 2022. április 22-én Csíksomlyón a Jakab Antal Házban, 2022. június 22-én Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós-plébánia Korona termében, 2022. június 25-én pedig Ditróban az Idősek Klubjában, a Ditrói Napok keretében. A Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című dokumentumfilmet Csúcs Mária és Csúcs Péter csíkszeredai televíziós újságíró házaspár készítette 2019-ben, Varga Gabriella és Vencser László szervezésében és segítségével. A film ünnepélyes bemutatására 2020-ban és 2021-ben a világjárvány miatt nem kerülhetett sor, azonban több televízió – köztük az Erdélyi Magyar Televízió, a Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiója, a Duna TV és a Duna World – többször is vetítette, továbbá elérhető az alkotás a legnagyobb videómegosztón is, ahol már több mint hétezren megtekintették. Az idei jubileumi évben mégis úgy döntöttünk, hogy az elmaradtak közül néhány ünnepi vetítést bepótolunk és ezt ősszel Kolozsváron, valamint Gyulafehérváron továbbfolytatjuk majd.

A Jakab Antal 50 Emlékév folyamán a filmvetítések és a médiatevékenység mellett a hitvalló püspök életét és munkásságát feldolgozó könyvkiadványok segítségével is igyekszünk minél szélesebb körben a személyére és örökségére irányítani a figyelmet. Ennek szellemében a Jakab Antal Keresztény Kör és a Misszió Média Kiadó közös jóvoltából mindazokat a diaszpórai helyszínekhez köthető magyar katolikus lelkészeket és lelkészségeket, akik és amelyek az Életünk újság előfizetői, olvasói, megajándékozzuk Jakab Antal szentbeszédeinek gyűjteményével (Új Misszió Alapítvány, Miskolc, 2016) és a készletünk erejéig Szabó Gyula atya Jakab Antal küzdelme a megmaradásért (Ki lesz az utód?) című, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vonatkozó iratait ismertető kötetével (Püski Kiadó, Budapest, 2013). Ajándékcsomagunkat elsőként Szöllősi Tibor temerini plébános, másodikként Lukács József kölni magyar lelkész vette át.

Újabb ajándékcsomagunkat is minden címzettünk még ebben az évben kézhez kapja.

Fogadják ezeket a köteteket is örömmel, jó szívvel és lapozgassák érdeklődéssel!

az Életünk újság kiadóhivatala és szerkesztősége