Menü Bezárás

Ím, feltámadott! – Baricz Lajos legújabb verseiből

„Feltámadt az Úr, alleluja! Más volt idei húsvétunk, mint amihez hozzászoktunk, de a lényeg megtörtént: Jézus Krisztus feltámadt” – írta nekünk is elküldött levelében Baricz Lajos marosszentgyörgyi papköltő és leveléhez legújabb verseit is mellékelte. Ezekből tesszük közzé itt az Ím, feltámadott!, az Alleluját zengek és a Már bennünk él címűeket.

Baricz Lajos: Ím, feltámadott!

Még a fényes nap nem jött fel az égre,
de már keleten a rőt hajnal hasadt,
minthogyha a föld izzó lánggal égne –
olyan különleges ez a virradat.

Nagy titkokat őriz ez az éjszaka,
mi ez éjjel történt, nem volt soha még:
kijött a sírjából az Isten Szava
megdicsőült testtel, várta őt az ég.

Mikor Mária a sírhoz sietett,
a Mester holttestét nem találta meg,
csak angyalok mondták: „Ím, feltámadott,

akit te keresel, ő már nem halott,
miért keresed a holtak között?,
ahonnan lejött, az égbe költözött.”

    1. április 15.

Baricz Lajos: Alleluját zengek

A lelkem mélyén alleluját zengek
– noha egyszerű, de ünnepi dal –,
mint az angyalok és az égi szentek,
a húsvét titka – az örök diadal.

A földi rosszon túl és a halálon,
a húsvét hajnalán úrrá lett az Úr,
üdvös valóság, nem csak hiú álom,
s aki benne bízik, mind megszabadul.

Röpke életem csak csendes átmenet,
alakítom, élem, úgy, amint lehet,
de hogyha Jézus feltámadott bennem,

krisztusivá kell magamnak is lennem,
és sugároznom kell a szeretetet,
hisz’ az Isten maga örök szeretet.

    1. április 16.

Baricz Lajos: Már bennünk él

Más volt ez az ünnep, mint a megszokott,
midőn a templomban összegyűlt a nép,
e vírus-járvány ily ünnepet hozott,
keresem most, végül mi volt benne szép:

nem lehettünk együtt, az Úr hozzánk jött,
szerény lakásunk lett most az otthona,
a Feltámadott a lelkünkbe költözött,
bennünk történt meg a húsvéti csoda.

A család-egyház most szerepet kapott,
lélekben éltük át az áldozatot,
miközben éreztük, összetartozunk,

meggátolva bár, az egyház mi vagyunk,
de e csendben minden Jézusról beszél,
aki feltámadott és már bennünk él.

    1. április 16.

Baricz Lajos szentszéki tanácsos, plébános

A háromfiliás marosszentgyörgyi egyházközség plébánosa, több mint ötven verseskötet, számos próza- és monográfiakötet szerzője, a művészet, kultúra elkötelezett pártfogója. 1958. február 15-én született Gyergyószentmiklóson. Elemi iskoláit szülőfalujában, Borzonton végezte, majd 1973–1977 között Gyulafehérváron a kántoriskolában tanult. Ezt kilenchónapos katonaság követte Zilahon, majd 1978–1984 között teológiát hallgatott a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán. 1984. június 24-én szentelte pappá Jakab Antal megyéspüspök. Papi jelmondata: „Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek” (1Kor 9,22). Lelkipásztori szolgálatát 1984. augusztus 1-jén káplánként Kolozsváron a Szent Mihály-plébánián kezdte Czirják Árpád kanonok-plébános mellett. Hat évig, 1990. május 20-ig volt ezen a neves helyen segédlelkész, ekkor Marosszentgyörgyre helyezték. Közel harminc éve e nagy egyházközség megbecsült plébánosa. Az ő szolgálati ideje alatt építettek templomot 1992-ben Jedden, 1997-ben Tófalván és 2009-ben Csejden. 1991-ben Pethő Máriával megalapította a Hit és Fény Mozgalom helyi közösségét, azóta is minden hónap utolsó szombatján Hit és Fény találkozókat tartanak sérült gyermekek, szüleik, barátaik számára. 1993-ban a Kolping Család Egyesület alapítója, prézese (lelki elnöke) lett, 1994-től pedig a Kamilliánus Család Egyesület alapító-lelkésze. E mozgalmakat képviseli Erdélyben, Magyarországon, Európa-szerte és a tengerentúlon is. 1991–1993 között távoktatásban a Budapesti Testnevelési Főiskola (ma Egyetem) mentálhigiéné szakán képezte magát. 1998 óta Harangszó címmel egyházközségi értesítőt szerkeszt, mely négy-öt alkalommal jelenik meg évente, 8, 12 vagy 16 oldal terjedelemben, 400-500 példányban. Simon Kinga kántornővel és az általa alapított-vezetett Szent Cecília Együttes tagjaival kulturális missziót teljesítenek. A plébánián évente megszervezik a Csak tiszta forrásból népdalestet; a Tavaszi szél vizet áraszt népdalvetélkedőt és a Hitem szikla szavalóversenyt gyermekeknek; a Szent Lukács festőtábort; a Marosszentgyörgyi Kisművészek Nemzetközi Táborát; a Magyar Közösségek Találkozóját és megannyi kulturális rendezvényt, köztük képkiállításokat, könyvbemutatókat. Verseket gyermek- és fiatalkorában is írt, de ezt rendszeresen 1998 óta teszi. Hite és magyarsága mellett elkötelezett versei, cikkei többek között a Népújság, Vasárnap, Krisztus világossága, Keresztény Szó, Erdélyi Magyarság, Kolping, Erdélyi toll lapokban és a Marosszentgyörgyi Füzetekben jelennek meg. 2002 óta több mint ötven verseskötete és számos próza-, illetve monográfiakönyve látott napvilágot. Az Iskola másként program keretében gyakran hívják iskolákba; versmondással számos egyházi és kulturális esemény közreműködője. 2000-ben Jakubinyi György érsek szentszéki tanácsos címet adományozott neki, 2007-ben a Szent György Lovagrend tagjává választották. A hívek lelki és művelődési életének gazdagítása érdekében kifejtett áldozatos tevékenységét több rangos kitüntetéssel ismerték el: 2009-ben Gyergyóalfalu, 2010-ben Marosszentgyörgy díszpolgára lett. 2015 szeptemberében átvette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, 2016. március 15-én a marosvásárhelyi RMDSZ Könyv és Gyertya-díjjal tüntette ki. 2016. április 12-én az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díját vette át.