Menü Bezárás

Laczkó Vass Róbert: Váradi litánia

  nagyasszonyunk hazánk reménye
 fogadkozások véredénye
 lászló király lovagregénye
 köntösöd bársonyos szegélye
  
 koronázatlan szűziesség
 istenáldott elégedettség
 ártatlanságodból gyerekség
 vesztét ordas pogányok lesték
  
 harmatkoszorúd gyöngyös éke
 mesteremberek verejtéke
 birodalmad peremvidéke
 babonák titkos menedéke
  
 csalhatatlan jövőbe látás
 misztériumhoz csodavárás
 római zsolozsmáktól párás
 ablakon beszüremlő áldás
  
 boldogasszony edzett vitéze
 részek hódoltatott egésze
 töredezett freskók penésze
 vajon a zsoltár megidéz-e
  
 páncélba fojtott férfiasság
 pallosjogon osztott igazság
 csuhába bújtatott halandzsák
 szóvirágaiban ravaszság
  
 napkelet barbár szeszélye
 nyugat pandora-szelencéje
 testvérháborúk meredélye
 tunyaság feneketlen mélye
  
 minden vagyonunk hadizsákmány
 nemes anyagban furcsa zárvány
 örömünnephez ócska bálvány
 műremeklés helyett csinálmány
  
 harsonákban a keserűség
 mankóval botladozó hűség
 folyton elboruló derűs ég
 túlbonyolított egyszerűség
  
 mocsáron párálló gondolat
 nem zaboláz ingerült lovat
 szemünkre porladó vakolat
 ugyan milyen jövőt tartogat
  
 szőlőszemet fonnyasztó hőség
 aranyló sorvadásban bőség
 gyöngeségünkben erősség
 bajban megtartó felelősség
  
 szenvedélyek vad árapálya
 szerelmek vértelen csatája
 ránk örökített koponyája
 maradt a legnagyobb csodája
  
 hősiességed árnyalakja
 templomok homályát belakja
 nyomorultak apraja nagyja
 sorsát belőled összerakja
  
 romanikától gótikáig
 táltosodnak meg paripáid
 idegen országból hazáig
 verekszel bennünk mindhalálig
  
 gabonát érlelő szemérem
 engedd az aratást megérnem
 alamizsnát ne kelljen kérnem
 lászló pénze legyen a bérem
  
 lámpásom egyre jobban serceg
 hovatovább az órák percek
 kíméld ki más hitével henceg
 s ölelj magadhoz jézus herceg
   
Fényképen: 
A somogyomi szász evangélikus templom, amelyben Szent László-freskókat tártak fel a közelmúltban

Itt meg is hallgathatja a verset. Írta és elmondja: Laczkó Vass Róbert

Vélemény, hozzászólás?