Menü Bezárás

Levelet kaptunk Nagybecskerekről – ezt írta a püspök atya

Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök atyának öt példányban postázzuk az Életünk újságot, Molnár Ottó pápai prelátus, gráci magyar lelkész ajándékelőfizetése nyomán. A minap ez a levél érkezett szerkesztőségünknek Nagybecskerekről a Püspök atyától:

Tisztelt Varga Gabriella főszerkesztő asszony!

Köszönettel és hálával fogadtam jókívánságait, amelyet ez évi első lapszámukkal együtt küldött. Az Életünk – Az európai magyar katolikusok lapja egy olyan kiadvány, amely anyanyelvünk és vallásunk szempontjából értékmegőrző és értékmentő missziót vállal. Ugyanakkor híd is a tömbben, szórványban és diaszpórában élő emberek között. Lapjukat olvasva, s Molnár Ottó atya nagylelkű adományának köszönve több személyhez is eljuttatva, megélhetjük az egységet hitben, nemzetben, nyelvben egyaránt.

Kívánom, hogy az Életünk – Az európai magyar katolikusok lapja által Isten Igéje minél több emberhez eljusson, s hogy legyenek lelkes tudósítóik, munkatársaik, terjesztőik, akik ebben segítenek. Munkájukhoz erőt, kitartást, jó egészséget és Isten áldását kívánom!

Tisztelettel:

Dr. Német László SVD
nagybecskereki megyéspüspök

Püspök atya kedves figyelmességét, bátorító szavait hálásan köszönjük!

Szerkesztőségünk